Hjem

Et forenklet nettbrett

Tilpasset eldres behov og ferdigheter01

Syntes du det er vanskelig å holde kontakten med eldre?

Har du mistet mye av kontakten med eldre? Mange eldre er ikke på nett grunnet begrensede teknologiske ferdigheter. Dette er et stort problem ettersom mye av dagens kommunikasjon skjer over nett, noe som kan føre til ensomhet.

 

Ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem. Vi i LettBrett mener et forenklet nettbrett, tilpasset eldres behov og ferdigheter, vil være løsningen på dette problemet.

02

HOLD
KONTAKTEN

Kontakt LettBrett fra din mobil

Fra en app på din mobil kan du enkelt kontakte LettBrett. I appen kan du ringe LettBrett gjennom videosamtale. Du kan også sende bilder som automatisk blir lagt i en bildekarusell på LettBrett. Du kan ha flere kontaker slik at du kan holde kontakten med alle du kjenner!


For å forenkle den eldres opplevelse av LettBrett, blir produktet satt opp gjennom din app. Her kan du også restarte LettBrett fra hvor som helst, dersom det oppstår et problem.

03

BÆREKRAFT

LettBrett skal bedre eldres psykiske helse

Ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem. LettBrett har derfor fokus på funksjoner som bedrer kommunikasjonen mellom generasjoner, slik som videosamtale og bildekarusell. Disse funksjonene kan styrke følelsene av å bli sett og tilhørighet. Vi i LettBrett bistår dermed med å løse FN´s tredje bærekraftsmål.

04

OM OSS

MARIUS JORKJEN

DAGLIG LEDER

Email: marius.jorkjen@lettbrett.no

Phone: +47 904 73 132

THEA WANG

ØKONOMIANSVARLIG

Email: thea.wang@lettbrett.no

Phone: +47 912 45 123

MELD DIN INTERESSE

Vil du prøve LettBrett?


Her kan du melde din interesse om å få være en av de utvalgte til å prøve ut LettBrett. Vi ser etter personer som ønsker å prøve ut vår løsning. Vi gleder oss til å høre fra deg!