Om oss

LettBrett UB er en ungdomsbedrift bestående av fire elever fra Asker videregående. Det er en kombinasjon av to elever fra studiespesialisering og to fra idrettslinjen.

Vi i LettBrett UB ønsker å lage et forenklet nettbrett for eldre, funksjonshemmede og syke. Dette er en stor målgruppe det blir laget lite tilrettelagt teknologi for. Vi vet også at mange i vår målgruppe er ensomme. Noen av grunnene er teknologiske og geografiske adskillelser. LettBrett er et enkelt nettbrett med funksjoner tilrettelagt for en eldre målgruppe.

Markedsføring og Ledelse

Vi har etabler en ungdomsbedrift i forbindelse med faget "Markedsføring og Ledelse". Alle i bedriften er veldig fornøyd med valgfaget “markedsføring og ledelse med UB”. Det er gøy med et praktisk fag, og et fint avbrekk fra ellers vanlig teori-undervisning. Vi ser stor nytte av å kunne lage en bedrift i praksis, kontra å bare lære teorien bak. Når vi opparbeider egen bedrift, gir det oss læring og erfaring teori ikke kunne gitt oss.

Faget har virkelig lært oss hvordan man samarbeider og kommuniserer med andre mennesker. Vi har lært mye om hvordan man kan bygge opp et godt arbeidsmiljø hvor alle trives. Bedriften er nå i en veldig spennende, men omfattende fase, nemlig utvikling av produkt. Dette er avhengig av godt samarbeid og gode kommunikasjonsevner. Dette er viktig kunnskap vi i bedriften vil ta med oss inn i arbeidslivet.