Vi i LettBrett UB tar utgangspunkt i ideen om å lage et enkelt nettbrett for eldre, funksjonshemmede og syke. I dagens samfunn er mange mennesker ensomme. Målet vårt er å bidra til at generasjoner ikke blir splittet som et resultat av teknologiske adskillelser. Vi oppnår dette ved å kombinere enkelt design, programvare og oppsett for samfunnsgrupper som ikke er teknologisk anlagt.

Vi i LettBrett UB tar utgangspunkt i ideen om å lage et enkelt nettbrett for eldre, funksjonshemmede og syke. I dagens samfunn er mange mennesker ensomme. Målet vårt er å bidra til at generasjoner ikke blir splittet som et resultat av teknologiske adskillelser. Vi oppnår dette ved å kombinere enkelt design, programvare og oppsett for samfunnsgrupper som ikke er teknologisk anlagt.

"Knytter generasjoner sammen"

Ingen fremmede eller selgere

Kun personer som er lagt til i kontaktlisten, kan ringe til LettBrett. Da vil ikke fremmede og selgere kunne ringe til LettBrett, noe som kan være en trygghet for mange. Kontakter legges inn i kontaktlisten når man setter opp LettBrettet for første gang, men kan også endres omgående.

4G + WiFi støtte

Lettbrett er ikke avhengig av at du har internett hjemme. Med både 4G og wifi støtte, kan brukeren være tilkoblet til nett, hele tiden. Når lettbrettet ikke har WiFi tilgang, går den automatisk over på 4G nettet. Slik trenger ikke brukeren å tenke over om lettbrettet skal bruke WiFi eller 4G.

4G + WiFi støtte

Lettbrett er ikke avhengig av at du har internett hjemme. Med både 4G og wifi støtte, kan brukeren være tilkoblet til nett, hele tiden. Når lettbrettet ikke har WiFi tilgang, går den automatisk over på 4G nettet. Slik trenger ikke brukeren å tenke over om lettbrettet skal bruke WiFi eller 4G.

Bærekraft

Med vårt produkt ønsker vi å bistå i å løse bærekraftsproblemet i FNs tredje bærekraftsmål "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder". Vi i LettBrett UB vet av egen erfaring at det er vanskelig å holde kontakten med eldre. Dette fordi de ofte ikke bruker de sosiale mediene vi bruker, og fordi de ikke har teknologien til å bruke FaceTime eller bildedeling. Med vårt produkt ønsker vi å gjøre dette lettere. Produktet vårt har flere funksjoner som vil gjøre det lettere å holde kontakten med familie og venner, noe som vil forebygge ensomhet. I venstre hjørne er det et vindu med en bildestrøm som er sendt fra familie og venner. Bildene går på omgang og byttes hvert 3-10 sekund, dette kan bestemmes av kunden. Dette gjør at kunden kan føle de tar større del i bekjentes liv og se hva de holder på med.

LettBrett kan også løse bærekraftsmål 9 "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon". Vårt produkt er innovativt fordi det ikke finnes andre produkter som likner. Det er også teknologi rettet mot en målgruppe det tilpasses lite teknologiske produkter for. Eldre, funksjonshemmede og syke. Denne målgruppen er mindre, men også mindre teknologiske anlagte. Da vil et lett og brukervennlig produkt som LettBrett, være nyttig for denne målgruppen. LettBrett bidrar til bedre helse og forebygger ensomhet for en sårbar samfunnsgruppe.

Da vi kom opp med ideen om LettBrett hadde vi to ønsker. Vi ønsket å gjøre det lettere å holde kontakten med ensomme besteforeldre og skape mindre ulikhet i teknologi. Dette går også inn i bærekraftsmål 10 "Redusere ulikhet i og mellom land". Vårt produkt kan selges både nasjonalt og internasjonalt. Det er et svært lett teknologisk produkt som skaper mindre ulikhet mellom blant annet generasjoner innen teknologi. Teknologi har blitt en stor del av vår hverdag og det er viktig å lage teknolog og tilrettelegge for grupper som ikke er teknologiske anlagt. Kombinasjon av enkel teknologi og oppsett gjør at LettBrett kan selges for rundt 1500 kr. Dette gjør det mulig for flere å kjøpe produktet. Dagens iPader koster fra 4000kr til 17000 kr. Dette er dermed en stor investering for eldre, i tillegg til at de er vanskelige å forstå. LettBrett er dermed billig sammenlignet med andre nettbrett. LettBrett vil også åpne for både salg og produksjon i andre land. Vi ønsker også å samarbeide med andre land om videre utvikling av produktet på et senere stadie.

Kontakt oss

LettBrett UB

Fredtunveien 81, 1386 Asker

Org.nr. 923 775 285

90 47 31 32

mjorkjen@yahoo.no

Veibeskrivelse

Marius Jorkjen

Daglig leder

Tlf: +47 90 47 31 32

mjorkjen@yahoo.no

Klara

Klara Hoff

Markedsansvarlig

Tlf: +47 46 87 99 79

klarahht@gmail.com

Anders Nerlien

Økonomiansvarlig

Tlf: +47 48 60 38 00

aonerlien@gmail.com

Hans Kristian Ruud

Personalansvarlig

Tlf: +47 46 74 66 90

+47 46 74 66 90